Afbeelding1

Training Foto-interview Onderwijscentrum Leijpark Tilburg

Het Foto-interview (2013) is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.  Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om  verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).
Het instrument van het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. Daarbij wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraagkaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.
Het Foto-interview is een product van Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. De training wordt verzorgd door X11 ergotherapie.
De training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren voor 3 registeruren (registratienummer 1SGJ2ehBck) en ergotherapeuten kunnen het laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP 3 studiepunten).
overzicht PO VO 24032020

Kosten van een training Onderwijscentrum Leijpark, 
Prof. Stoltehof 1 in Tilburg:
Deelname aan de training inclusief het instrument                                              €200,–
Extra deelnemer van dezelfde organisatie die meekomt naar de training       €  65,–
Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer. Geef hierbij duidelijk aan of u een PO, of VO versie bij de training wenst te ontvangen.
Data van trainingen:
Zie voor data van trainingen op Onderwijscentrum Leijpark het tabblad “Agenda trainingen X11”.

CRKBO_Docent  logo register