Afbeelding1

“Van moetivatie naar motivatie”

Verdieping en uitbreiding van het Foto-interview als instrument voor coaching

Doelgroep

Begeleiders, leerkrachten en behandelaars uit de zorg en onderwijs, die al werken met het Foto-interview en behoefte hebben aan verdieping en een uitbreiding van toepassingsmogelijkheden op het coachen van kinderen en jongeren.

“Van moetivatie naar motivatie”

Uit onderzoek (De Hoop, 2015) is gebleken dat het Foto-interview niet alleen een instrument is om kinderen en jongeren te helpen hun verbeterwensen te vertalen naar eigen doelen, maar dat het tevens effect heeft op hun zelfsturing en motivatie.

Drijfveren voor het leer- en verbeterproces op school of in therapie worden meer intern ervaren (‘omdat ik het zelf zinvol vind’) en minder extern (‘omdat het moet van anderen’). Kinderen en jongeren kunnen beter verwoorden wat ze nodig hebben, krijgen meer vertrouwen in hun eigen krachtbronnen en gaan eigen oplossingsstrategieën toepassen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verdieping gegeven op de effecten van het Foto-interview als instrument voor coaching. Nieuwe onderzoeken en inzichten vanuit motivatietheorieën komen aan bod.

Aan de hand van verschillende werkvormen en film- en geluidsopnames is er ruimte om ervaringen te delen, en nieuwe toepassingsmogelijkheden te ontdekken en toe te passen.

De training is gevalideerd door Registerleaar.nl voor 2 registeruren (registratienummer rKqbP9ZOsk).logo-register

Tijd en plaats

Zie voor data en tijdstippen van deze training op Onderwijscentrum Leijpark (Prof. Stoltehof 1, 5022 KE in Tilburg) het tabblad “agenda”. De training duurt in principe 3 uur.

Kosten

Deelname per persoon: 120 Euro. Bij de prijs is een set met verdiepingsvragen inbegrepen.

Aanmelding

per mail: anneliesdehoop@datkanX11.nl

Voor meer informatie: www.ocleijpark.nl of www.datkanX11.nl,  telefoon: 06 274 43 299

Indien u deze training op team niveau op uw eigen locatie wenst dan graag contact opnemen met anneliesdehoop@datkanX11.nl.