Afbeelding1

Doelgroep

Zorgcoördinatoren, docenten, studieloopbaan­begeleiders, boek mission possiblestudentencoaches en andere onderwijs­professionals die geschoold willen worden willen in oplossingsgericht coachen.

Inhoud

In deze scholing maken de deelnemers kennis met de methode Mission Possible, een methode die ontwikkeld is door Ben Furman, een Finse kinderpsychiater en in het Nederlands vertaald is door Caroline Beumer. Het is gebaseerd  op de principes van positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Mission Possible is een methode om zelfsturing en motivatie van jongeren (11 – 25 jaar) te vergroten.

Mission Possible legt de focus naar de gewenste toekomst en biedt een stappenplan en strategieën voor jongeren om aan eigen doelen te werken. De jongere wordt uitgedaagd eigenaar te zijn en te blijven van zijn eigen leer- en verbeterproces, zodat er sprake is van motivatie (omdat ik het zelf wil) in plaats van ‘moetivatie’(omdat het moet). Dit vraagt een speciale grondhouding en gesprekstechnieken van degene die de jongere coacht of begeleidt. Het is zowel toepasbaar in individuele gesprekken als in groepsverband.

Opbrengsten

Na afloop van deze cursus hebben deelnemers:

  • Kennis van basiskaders oplossingsgericht coachen en motivatie theorieën;
  • Kennis van de methode ‘Mission Possible’;
  • Coachingsvaardigheden vanuit deze methode toegepast in hun eigen beroepspraktijk;
  • Inzicht in hun eigen competenties, om van daaruit zichzelf verder te ontwikkelen met de geleerde technieken en oplossingsgericht taalgebruik.

Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan uit het aanreiken van theoretische kaders. Deze worden vertaald naar praktijkopdrachten voor de eigen werksituatie. Diverse werkvormen dragen bij aan de integratie van ‘theorie, praktijk en professionele ontwikkeling’. Inbreng van deelnemers is volop mogelijk en ook wenselijk. Tijdens de afsluitende bijeenkomst delen de deelnemers hun professionele- en praktijkontwikkeling op het gebied van coachen met de methode Mission Possible.

Verplichte literatuur die bij de scholing wordt geleverd

Beumer-Peters, C. (tweede druk, 2018): Mission Possible. Amsterdam: uitgeverij Boom.

Tijdsinvestering

  • 4 dagdelen bijeenkomsten verdeelt over een periode van 2 to 4 maanden.
  • Handouts worden per bijeenkomst digitaal aangeleverd.
  • Er wordt naast het volgen van de bijeenkomsten verwacht, dat deelnemers lees- en verwerkingsopdrachten uitvoeren in relatie tot hun dagelijkse praktijk met studenten.

Data en kosten

Deze module is in te kopen als interne scholing op team niveau, voor scholen binnen één bestuur, of binnen een samenwerkingsverband.

Voor meer informatie mail naar anneliesdehoop@datkanX11.nl

Bewijs van deelname

De scholing wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Docent

Annelies de Hoop,  Ergotherapeut & Med,  Gecertificeerd Mission Possible coach