foto Annelies website

Annelies de Hoop

Mijn passie is het coachen van kinderen en jongeren vanuit hun eigen verbeterwensen. Centraal staat hierbij “wat wil en kan X11 (ikzelf) verbeteren?”. Ik zie hen als de experts van hun eigen leerproces. Als ergotherapeut begonnen, werk ik in het onderwijs en daarnaast heb ik een eigen bedrijf X11.

Werkend in de kinderrevalidatie stond het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen en jongeren met een motorische beperking centraal. Toen ik in 1994 de kans kreeg om in de ambulante begeleiding van Onderwijscentrum Leijpark (voorheen Mytylschool Tilburg) kinderen op reguliere scholen te gaan begeleiden greep ik dat met beide handen aan; ik wilde graag zijn op de plaats waar de wens tot zelfstandigheid dagelijks ervaren wordt. Werkend in de scholen ontwikkelde ik, samen met collega ambulant begeleiders instrumenten en trainingen voor leerkrachten gericht op het begeleiden van kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften in de klas.

Sinds 2014 werk ik in het Primair Onderwijs. Daarnaast geef ik vanuit mijn eigen bedrijf X11 workshops en trainingen. In 2015 heb ik mijn studie Master of Education (specialisatie “gedrag”) afgerond met een onderzoek naar de effecten van het Foto-interview, waarvoor ik in maart 2016 de onderzoeksprijs heb mogen ontvangen. Ik werk vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed en het progressiegericht coachen.

Wat kan X11?

Ik bied workshops en trainingen aan, gericht op leerkrachten, behandelaars en ouders; zij zijn degenen die het dichtst bij de kinderen en jongeren staan en zijn de belangrijkste steunpunten in hun leer- verbeterproces. Tevens ben ik gecertificeerd Mission Possible coach.

Lidmaatschappen/landelijke netwerken