Training Foto-interview  NVFK implementatie traject DCD

De Nederlandse vertaling van de Europese richtlijn DCD (2013) beschrijft de volgende  aanbeveling voor de behandeling (A20):

“Het behandelplan van kinderen met DCD dient gebaseerd te zijn op persoonsspecifieke doelen. Doelstelling t.a.v. het te behalen activiteiten- en participatieniveau dient prioriteit gegeven te worden, waarbij rekening wordt gehouden met de mening van het kind. De COPM of het Nederlandse Foto-interview kunnen hierbij behulpzaam zijn”.

Uit onderzoek (Hoop de, 2015) is gebleken dat het Foto-interview niet alleen geschikt is om kinderen hun eigen doelen te laten stellen, maar dat het tevens leidt tot meer zelfsturing en motivatie tijdens hun leerproces.

Doelgroep

(Kinder)fysiotherapeuten

Doel

Deelnemers verkrijgen inzicht in de motivatie theorieën en het oplossingsgerichte gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het Foto-interview en ontwikkelen vaardigheden om kinderen/jongeren met DCD in staat te stellen hun eigen doelen te stellen en vooruitgang te monitoren.

 

Data en locatie van trainingen
Zie voor data en locatie van trainingen het tabblad “agenda”.


Kosten en aanmelding

De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) biedt zowel voor haar leden als niet-leden de training aan op regioniveau.

Voor meer informatie:  Secretariaat van de NVFK: nfvk@kngf.nl  of anneliesdehoop@datkanX11.nl  telefoon: 06 274 43 299 www.datkanX11.nl