Het Foto-interview (2013) is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.

Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).

Het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. Daarbij wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraag-kaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.

Het Foto-interview is een product van de Mytylschool Tilburg. De training wordt verzorgd door X11, http://www.datkanX11.nl

Kosten
Deelname aan workshop inclusief het instrument € 200,–
Extra deelnemer van dezelfde organisatie € 65,–

Tijd en plaats
Woensdag 21 juni 2017 van 15.00 – 18.00 uur
Mytylschool Tilburg
Prof. Stoltehof 1
5022 KE Tilburg

Aanmelding
Per mail anneliesdehoop@datkanX11.nl of
fotointerview@mytylschooltilburg.nl
Voor meer informatie anneliesdehoop@datkanX11.nl of http://www.datkanX11.nl
Telefoon 06 274 43 299
Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer.
Geef hierbij duidelijk aan of u een PO of VO versie van het instrument wenst te ontvangen