Aanvullingsset Foto-interview – communicatieve vaardigheden

In samenwerking met Nike Quekel (werkzaam als ambulant begeleider bij Kentalis) is er een aanvullingsset op het Foto-interview voor communicatieve vaardigheden ontwikkeld. Deze set van 12 kaarten kan gebruikt worden voor het vaststellen van eigen leerdoelen door kinderen en jongeren. De set is te gebruiken als aanvulling op zowel de PO als de VO versie van het Foto-interview en is gebaseerd op de 10 hoofddoelen uit de leerlijn/observatielijst communicatieve vaardigheden.

 

Hoofddoelen leerlijn/observatielijst                               Kaarten in de aanvullingsset

overzicht kaarten communicatievevaardigheden Foto-interview

  • aandachtig luisteren
  • initiatief nemen
  • beurtgedrag
  • informatie geven en vragen
  • praten over gevoelens
  • interactie regelen
  • reageren op de ander
  • gesprekken en opdrachten begrijpen
  • begrijpelijk vertellen
  • verschillende soorten gesprekken voeren

De kosten voor de aanvullingsset communicatievaardigheden (bruikbaar voor zowel PO als VO) zijn 17 Euro (excl. BTW en excl. verzendkosten).

Het bestellen van een set kan door een mail te sturen naar: anneliesdehoop@datkanX11.nl