Training Foto-interview

Het Foto-interview (2013) is een vraaggericht- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.  Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossings- gerichte vraagkaarten om  verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).
Het instrument van het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. Daarbij wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossings-gerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraagkaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.
Het Foto-interview is een product van de Mytylschool Tilburg. De training wordt verzorgd door X11 ergotherapie.De training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, is geaccrediteerd voor kinderfysiotherapeuten (KNGF 3 punten) en ergotherapeuten kunnen het laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP 3 studiepunten).

Kosten van een training op locatie Mytylschool aan de Prof. Stoltehof 1 in Tilburg:

Deelname aan de training inclusief het instrument      €190,–
Extra deelnemer van dezelfde organisatie                         €  55,–
Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer. Geef hierbij duidelijk aan of u een PO, of VO versie wenst te ontvangen.
Daarnaast kan X11 ergotherapie & onderwijs ook in-company trainingen verzorgen.

CRKBO_Docent  logo register

 

Foto-interview 2013 VO BLIK met kaartenoverzicht FI-PO

 

Masterclass Foto-interview

Doelgroep

Begeleiders, leerkrachten en behandelaars uit de zorg en onderwijs, die al werken met het Foto-interview en behoefte hebben aan verdieping en delen van ervaringen.

Inhoud

Uit onderzoek is gebleken dat het Foto-interview niet alleen een instrument is om kinderen en jongeren te helpen hun verbeterwensen te vertalen naar eigen doelen maar dat het tevens effect heeft op hun zelfsturing en motivatie. Drijfveren voor het leer- en verbeterproces op school of in therapie worden meer intern ervaren (“omdat ik het zinvol vind”) en minder extern (“omdat het moet van anderen”). Kinderen en jongeren kunnen beter verwoorden wat ze nodig hebben, krijgen meer vertrouwen in hun eigen krachtbronnen en gaan eigen oplossingsstrategieën toepassen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verdieping gegeven op het afnemen van het Foto-interview. Nieuwe onderzoeken en inzichten vanuit motivatietheorieën komen aan bod. Er is ruimte om ervaringen te delen, vragen te stellen en casuïstiek te bespreken.

Tijd en plaats

Woensdag 28 september 2016 van 16.30-19.30 uur op de Mytylschool Prof. Stoltehof 1, 5022 KE in Tilburg

Kosten

Deelname per persoon, inclusief broodjesmaaltijd 85 Euro

Aanmelding

per mail: anneliesdehoop@datkanX11.nl

voor meer informatie: http://www.mytylschooltilburg.nl of http://www.datkanX11.nl

telefoon: 06 27 443 299