Training  Foto-interview, woensdag 19 oktober 2022

Het Foto-interview (2013) is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen tot verbetering te kiezen en te vertalen naar haalbare doelen. Het is geschikt voor zowel onderwijs als zorg.

Het instrument bestaat uit ruim 100 foto’s met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om  verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto’s relateren aan vaardigheden op school, thuis en in de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen in de leeftijd van het primair onderwijs (PO) en voor jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs (VO).

Het Foto-interview kan aangeschaft worden na het volgen van een training. In de training wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraag­kaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te kunnen werken.

De training is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren voor 3 registeruren (registratienummer 1SGJ2ehBck) en ergotherapeuten kunnen het laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP 3 studiepunten).

Het Foto-interview is een product van Onderwijscentrum Leijpark in Tilburg. De training wordt verzorgd door X11, www.datkanX11.nl

Kosten                                                                                 

Deelname aan workshop inclusief het instrument                          € 200,–

Extra deelnemer van dezelfde school en organisatie                      €   65,–

(gratis voor werknemers van Onderwijscentrum Leijpark, max. 10)

Tijd en plaats

Woensdag 19 oktober 2022 van 15.00 – 18.00 uur.

Onderwijscentrum Leijpark, Prof. Stoltehof 1, 5022 KE Tilburg

 Aanmelding 

Per mail                                anneliesdehoop@datkanX11.nl of fotointerview@ocleijpark.nl

Voor meer informatie       anneliesdehoop@datkanX11.nl of www.datkanX11.nl

Telefoon                               06 274 43 299

Vermeld bij de aanmelding uw naam, adres en telefoonnummer.

Geef hierbij duidelijk aan of u een PO of VO versie van het instrument wenst te ontvangen.

Ook is het mogelijk een teamtraining Foto-interview op locatie aan te vragen. Neem hiervoor contact op met anneliesdehoop@datkanX11.nl.